Pozemné stavby

 • pozemné a inžinierske stavby
 • drobné stavby cestnej infraštruktúry (chodníky, parkoviská, oprava vozoviek, prístupové komunikácie)
 • technologické stavby
 • rodinné domy
 • drevostavby
 • zakladanie stavieb
 • nosné skelety stavieb z liateho betónu, prefabrikátov, aj ocele
 • debniace práce (betonárske) - systém ISD NOE
 • rekonštrukcie budov
 • realizácia interiérových systémov vykurovania
 • rekonštrukcie a zatepľovanie objektov pozemného staviteľstva

Kontakty

Tel. č.: +421 903 816 363
            +421 903 225 184

E-mail: staveko1@staveko-smf.sk
          sahul@sklapace.sk

Web: www.staveko-smf.sk

Referencie