Komplexná dodávka diela

  • komplexné dodávky stavieb občianskej vybavenosti
  • komplexná realizácia verejných a interných inžinierskych sietí (voda, kanalizácia, plynovod, nn vedenia,...)
  • tlakové skúšky vodovodov a kanalizácií, preplach a dezinfekcia vodovodov
  • priemyselné stavby
  • bytové stavby
  • občianske stavby a ich zmeny
  • nosné skelety všetkých druhov stavieb z liateho betónu, prefabrikátov aj ocele
  • dodávka a realizácia stavieb na kľúč

Kontakty

Tel. č.: +421 903 816 363
            +421 903 225 184

E-mail: staveko1@staveko-smf.sk
          sahul@sklapace.sk

Web: www.staveko-smf.sk

Referencie